Legea 76 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiofiziune, incheiata la Roma la 26 octombrie 1961

Legea 77 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, in forma revizuita prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979

Rectificarea din 28 aprilie 1998 privind Legea nr. 77/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 156 din 17 aprilie 1998

Legea 77 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, in forma revizuita prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979

Legea 78 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea Romaniei al Conventia pentru protejarea producatorilor de fonograme impotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptata la Geneva la 29 octombrie 1971

Hotararea 60 din 10 martie 1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri

Hotararea 194 din 12 mai 1997 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/1997

Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor (M.O., Partea I, nr. 41/30.I.2000)

Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei īn domeniile audio, video si a programelor pe calculator (M.O., Partea I, 427/2.IX.2000)

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri īn domeniul culturii si artei, cultelor, cinematografiei si drepturilor de autor (M.O., Partea I, nr. 35/19.I.2001)

Decizia nr.1/1997 pentru acordarea avizului de functionare s de exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor Societatii pentru Drepturi de Autor īn Cinematografie s Audiovizual a Autorilor s Realizatorilor (M.O., Partea I, nr. 109/2.VI.1997) Decizia nr.2/1997 privind acordarea avizului de functionare s exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectiva a drepturilor conexe societatii SADCO (M.O., Partea I, nr. 334/15.VII.1999) Decizia nr.3/1997 pentru avizarea functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor īn domeniul muzical a Asociatiei "Uniunea Compozitorilor s Muzicologilor din Romānia - Asociatia pentru Drepturi de Autor" (M.O., Partea I, nr. 58/8.IV.1997) Decizia nr.4/1997 de acordare a avizului de functionare s exercitare a drepturilor ca organism de gestiune colectiva a drepturilor conexe Centrului Romān pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (M.O., Partea I, nr. 57/04.IV. 1997) Decizia nr.8/1997 pentru avizarea functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor īn domeniul operelor scrise a Fondului Literar (M.O., Partea I,nr. 138/01.VII.1997) Decizia nr.10/1997 pentru desemnarea Uniunii Compozitorilor s Muzicologilor din Romānia - Asociatia pentru Drepturi de Autor "UCMR - ADA" ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata īn domeniul īnregistrarilor sonore (M.O., Partea I, nr. 138/01.VII.1997)

Decizia nr.5/1999 privind desemnarea Centrului Romān pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept organism de gestiune colectiva colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privata īn domeniul īnregistrarilor audiovizuale (M.O., Partea I, nr. 371/4.VIII.1999) Decizia nr.8/1999 privind avizarea constituirii s functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor s a drepturilor conexe detinute producatori, īn domeniul operelor de arta plastica, operelor fotografice, operelor de arhitectura s lucrarilor plastice, hartilor s desenelor din topografie, geografie s stiinta īn general, a asociatiei VISARTA (M.O., Partea I, nr. 532/22.VII.2002) Decizia nr.9/1999 privind avizarea constituirii s functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor s a drepturilor conexe detinute de producatori īn domeniul operelor audiovizuale s cinematografice a Asociatiei “Uniunea Producatorilor de Film s Audiovizual din Romānia” (M.O., Partea I, nr. 177/25.IV.2000) Decizia nr.11/1999 privind avizarea constituirii s functionarii ca uniune de persoane juridice avānd ca obiect de activitate reprezentarea intereselor detinatorilor de drepturi de autor s drepturi conexe īn activitatile de combatere a actiunilor ce conduc la īncalcare drepturilor recunoscute s protejate de legislatia drepturilor de autor s a drepturilor conexe, a Grupului Romān Anti-Piraterie (GRAP). Decizia nr.12/1999 privind desemnarea Uniunii Compozitorilor s Muzicologilor de a colecta sumele datorate de utilizatori, stabilite prin Hotarārea Guvernului nr. 769/1999 (M.O., Partea I, nr. 241/31.V.2000)

Decizia nr.1/2000 privind desemnarea Uniunii Producatorilor de Fonograme pentru a colecta sumele datorate de utilizatori, stabilite prin Hotarārea Guvernului nr. 71/2000 (M.O., Partea I, nr. 241/31.V.2000) Decizia nr.5/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului programelor pe calculator (M.O., Partea I, nr. 559/10.XI.2000) Decizia nr.6/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de eliberare s de aplicare ale marcajului distinctiv, precum s modelul acestuia (M.O., Partea I, nr. 559/10.XI.2000)

Decizia nr.1/2001 privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor nr. 6/2000 (M.O., Partea I, nr. 93/23.II.2001)

Decizia nr.41/2002 privind colectarea sumelor datorate de utilizatori artistilor interpreti sau executanti (M.O., Partea I, nr. 228/5.IV.2002)